Otiskáček

Otiskáček je šperkárska spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou personalizovaných šperkov. Dizajn týchto šperkov si zákazníci navrhujú sami a to pomocou svojich odtlačkov. Pre tohto klienta sme navrhli celú vizuálnu komunikáciu spolu s e-shopom, ktorý disponuje editorom šperkov.

  • Branding
  • E-shop design
Unikátnosť, príbeh, rodina

Pri návrhu vizuálnej identity bola klientová požiadavka, aby sa v logu nachádzala ruka. Zároveň už samotné logo malo v sebe niesť unikátnosť šperkov, príbeh, ktorý píše každý zákazník sám. Tiež aby bolo jednoznačné, že so šperkami si pripomíname rodinu. Súčasťou zadania bolo aj navrhnúť e-shop, pomocou ktorého by si zákazníci mohli vybrať tvar šperku a hlavne, priamo na webe aj šperk navrhnúť. Celá vizuálna komunikácia sa mala niesť v nádychu luxusu a prémiovosti.

  • ZadanieNávrh vizuálnej identity a E-shopu
  • CieľSamostatnosť zákazníka pri návrhu šperku
  • Naša prácaBranding & E-shop design
  • Webová stránkawww.otiskacek.com
Cesta života, ako hlavný stavebný kameň

Pri návrhu loga sme sa primárne zamerali na samotnú ruku, ktorá bola v zadaní. Pri analýze zákazníkov a produktu, sme si uvedomili, že šperk Otiskáček, je produktom na celý život. Túto skutočnosť sme zhmotnili do loga pomocou čiary, ktorá vychádza z ruky a prechádza samotným logom. Na konci je zámerne rozdvojená v písmene K. Takáto čiara života nesie význam, že jej majiteľ bude mať dlhý a šťastný život.

Testovanie, testovanie, testovanie

Pri návrhu e-shopu, sme našu pozornosť smerovali k editoru šperkov. Používateľ tu mal mať možnosť pridávať a odoberať odtlačky, písať text a vkladať kamene. Pri návrhu sme prešli niekoľkými kolami testov wireframov. Z týchto testov sme dostali dostatok dát na to, aby sme pri finálnom návrhu vedeli čo, kde má byť a ako to má fungovať. Tieto návrhy sme opäť testovali so skutočnými používateľmi a tak vyladili jeho fungovanie.

Projekt odovzdaný, ale nekončíme

Pri každom našom e-shope dbáme na pokračovanie spolupráce po odovzdaní projektu. Aktuálne je e-shop funkčný a my sa zameriavame na jeho škálovateľnosť, riešenie vzniknutých chýb a vyvíjaní nových funkcionalít.

Zaujalo vás naše malé štúdio?

Poďme sa spoločne rozprávať o vašom projekte, pre ktorý vám zadefinujeme vizuálnu identitu a navrhneme funkčné webové alebo mobilné riešenie. Stretnúť sa môžeme vo vašom meste alebo v online priestore.

Kontaktujte nás