Castor and Pollux

Castor & Pollux Group predstavuje skupinu vzájomne prepojených spoločností, ktoré spája spoločná predstava o spôsobe podnikania a pôsobenia v slovenskom a medzinárodnom ekonomickom prostredí. Založená je na tradičných hodnotách a súčasne využíva synergiu aktivít jednotlivých spoločností, patriacich do skupiny s možnosťou ich rozvoja v prospech potrieb jednotlivých klientov a partnerov.

  • Branding
  • Web design
Online komunikácia podkutá 25 rokmi pôsobnosti

Našim zadaním bol redizajn webovej stránky spoločnosti. Pôvodné riešenie bolo zastaralé a neprinášalo klientovi to, čo by malo. Jeho webová stránka je primárne určená na prezentáciu spoločnosti v zahraničí, kde má značnú pôsobnosť. V rámci redizajnu sme sa zameriavali na predstavenie spoločnosti, všetkých jej firiem a projektov. Štruktúra zrealizovaných projektov bola pomerne zložitá a preto bolo potrebné, aby bola pre používateľa prehľadná. Súčasťou redizajnu sme pre klienta vytvorili aj vizuálne komunikáty, ktoré dopĺňajú webovú stránku a je možné ich používať v prezentáciách spoločnosti, printovej reklame alebo na sociálnych sieťach.

  • ZadanieNávrh webovej stránky a oživenie identity
  • CieľPredstavenie spoločnosti na medzinárodnej úrovni
  • Naša prácaBranding & Web design
  • Webová stránkawww.castorpollux.sk
Oživenie farebnosti a dôraz na profesionalitu

V rámci vizuálnej komunikácie sme pracovali s veľkým Display písmom, ktoré je aj pri menšom počte znakov zretelné a dominantné. Primárnu modrú farbu sme ponechali pôvodnú a doplnili sme ju o zlatú. Súčasťou vizuálnej komunikácie sú aj fotografie, ktoré spolu s webovou stránkou vytvárajú komunikačný celok.

Prehľadnosť, stále aktuálne projekty a dôvod kontaktovania

Domovská stránka spoločnosti je vytvorená tak, aby používateľ pri jej zobrazení videl dôležité čísla spoločnosti. Pod nimi sa nachádzajú segmenty, v ktorých spoločnosť pôsobí a aké projekty aktuálne realizuje. Zrealizované projekty majú svoj vlastný priestor a je možné v nich prechádzať intuitívnym a elegantným spôsobom.

Zaujalo vás naše malé štúdio?

Poďme sa spoločne rozprávať o vašom projekte, pre ktorý vám zadefinujeme vizuálnu identitu a navrhneme funkčné webové alebo mobilné riešenie. Stretnúť sa môžeme vo vašom meste alebo v online priestore.

Kontaktujte nás